VC85BS مدل

موتور بنزینی ، دو ضربه ای ، حجم 746 سی سی و خنک شونده با آب

مقدار خروجی مجاز

       PS55 (KW5/40)           

راندمان پمپ

     2050 لیتر در دقیقه با فشار MPa6/0

     1500 لیتر در دقیقه با فشار MPa 8/0

     1500 لیتر در دقیقه با فشار MPa 1

وزن در حالت خشک( بی آب)

         95 کیلو گرم

VC85BS.docx

main-pic4