VF53AS مدل

موتور بنزینی ،4ضربه ای ،3 سیلندر ، حجم 526 سی سی و خنک شونده با آب

مقدار خروجی مجاز

PS 30 (KW22)           

راندمان پمپ

     1200 لیتر در دقیقه با فشار MPa6/0

     950 لیتر در دقیقه با فشار MPa8/0

     700 لیتر در دقیقه با فشارMPa 1

VF53AS.docx

main-pic5