اف ام 200

  • سازگار با محیط زیست و جایگزین هالون 1301.
  • مناسب برای استفاده در آتش سوزیهای نوع الف  و ب
  • خلوص ۹۹.۸٪
  • بسته بندی شده در سیلندرهای ۹۲۶ لیتری (۱۰۰۰ کیلوگرمی)

fm200