X-Plore 3300/3500 ماسک

 ماسکهای نیم صورت با بدنه ای مقاوم و جهت استفاده همزمان از فیلترهای دوقلو می باشند. X-plore 3300 / 3500 سری ماسکهای

این ماسکها جهت دستیابی به بالاترین سطح ممکن ایمنی و راحتی طراحی  و عرضه شده اند و در سه سایز مختلف در دسترس می باشند.

 ساخته شده است.Drager Flex از جنس راحت و ضد حساسیت  X-plore 3500 ماسک نیم صورت

x plore 3300 st-680-2002

 

Download Cataloge