PAS Colt

سیستم تنفسی هوای فشرده فشار مثبت با قابلیت اتصال به انواع سیستم‌های تنفسی ایرلاین،

دارای استانداردهای ISO و EN،

دارای نگهدارنده سیلندراز جنس کربن کامپوزیت با قابلیت انطباق آسان بر روی بدنه

مجهز به گیج عقربه ای، شیر فشار شکن و شیر هوای تنفسی (LDV) متصل شونده به ماسک،

قابل استفاده با کلیه ماسک‌های تمام صورت و قابلیت استفاده از سیلندرهای 2 و 3 لیتری استیل و یا کربن Side Packکامپوزیت با فشار داخلی 200 و 300 بار بصورت  ،

مناسب جهت تنفس به مدت زمان حداکثر 25 دقیقه در شرایط عملیاتی و وضعیت عدم اتصال به سیستم تنفسی ایرلاین،

مجهز به شیر سوییچ اتوماتیک جهت استفاده از هوای داخل سیلندر پس از جدا شدن از سیستم تنفسی ایرلاین

Download Cataloge

pascolt