شیلنگ هابرکورن

ساختار: شیلنگ مسطح، با ژاکت پلی استر و استجکام بالا، بافت مدور و ساده موجود در ساختمان آن باعث مقاومت شیلنگ در برابر رطوبت، انقباضات  و مواد شیمیایی می شود.

پوشش خارجی: هیچ کدام
ویژگی ها: سبک وزن و قابل انعطاف
موارد استفاده: کابینت، شیر و صنعت

طول استاندارد: 20 تا 60 متر، طول ویژه تا 100 متر امکان پذیر است

 haberkorn